-->

Els nostres serveis

serveis dins el domicili

Atenció personal

Higiene, movilització, companyia, ajuda a les menjades, ...

Tot allò que una persona dependent pugui necessitar

fora del domicili

Atenció social

Acompanyar al metge, a comprar o a fer un cafè. Ajuda en gestions de qualsevol tipus...

El que una persona depenent pugui haver de fer fora del domicili.

preparar la llar

Ajudes tècniques

Llits d'hospital, cadires de rodes, grues, adaptació de banys...

Càmeres de vigilància, teleasistència, localització GPS, ...

simplemet un respir

Ajudes puntuals

Els cuidadors també poden contractar aquests serveis de manera puntual.

Això els permetra un descans, anar a una celebració, un viatge...